Entitetskategorier i SWAMID

En entitetskategori är en markering i SWAMID:s metadata som förenklar

 1. för identitetsutgivare (IdP) att göra automatiserade informerade beslut om överföring av begränsade personuppgifter till tjänsteleverantörer,
 2. för tjänsteleverantör (SP) att veta om identitetsutgivare har stöd för viss entitetskategori eller
 3. för hänvisningstjänst (DS) att visa anpassad lista av identitetsutgivare.

Entitetskategorier för tjänsteleverantörer (1)

 • REFEDS Research and Scholarship
  Avsedd för tjänster som tillhandahåller stöd till forskning i Sverige och utomlands.
 • GÉANT Dataprotection Code of Conduct
  Avsedd för tjänster som inte uppfyller kraven för övriga entitetskategorier.
 • SWAMID Research & Education med underkategorierna SWAMID HEI Service, SWAMID NREN Service och SWAMID EU Adequate Protection
  Avsedd för tjänster som tillhandahåller stöd till forskning och utbildning i Sverige.
 • SWAMID SFS 1993:1153
  Avsedd för studentnära tjänster som kräver personnummer för att rätt information ska presenteras för användaren.

För tjänster som inte kan använda entitetskategorier eller då de begränsade personuppgifterna i entitetskategorier inte räcker till måste tjänsteleverantör och identitetsutgivare göra ytterligare teknisk överenskommelse om överföring av personuppgifter.

Entitetskategorier för identitetsutgivare (2 & 3)

 

SWAMID | SWAMID FEDERATION POLICY


Björn Mattson

Teknik inom SWAMID Operations (Shibboleth, eduroam & metadata)
0455-38 51 63

Paul Scott

Teknik inom SWAMID Operations (Shibboleth & metadata)