Teknologiprofil SAML WebSSO

SWAMID SAML WebSSO Technology Profile

SAML WebSSO inom SWAMID gör att en användare kan använda sitt användarkonto vid sitt eget lärosäte för att logga in i en webbtjänst som är kopplad till identitetsfederationen. SWAMID följer produktionsprofilen SAML2int.

En tjänsteleverantör behöver inte vara medlem i SWAMID för att erbjuda tjänster inom SWAMID utan måste endast godkänna SWAMIDs nyttjande regler.

SWAMID-wikin finns mer information om SAML WebSSO.

 

SWAMID | SWAMID FEDERATION POLICY


 

Björn Mattson

Teknik inom SWAMID Operations (Shibboleth, eduroam & metadata)
0455-38 51 63

Paul Scott

Teknik inom SWAMID Operations (Shibboleth & metadata)

 

Summary in English

SWAMID SAML WebSSO Technology Profile

SAML WebSSO in SWAMID means that a user can use his user account at his own organisation to log into a Web service that is connected to the SWAMID identity federation. SWAMID is using the SAML profile SAML2int.

A service provider does not need to be a member of SWAMID to offer services in SWAMID but must approve SWAMID Metadata Terms of Access and Use.

In the SWAMID Wiki there is a lot of practical information on how to use SAML WebSSO within SWAMID.

Grid
List