Teracom om krishantering

Hur hanterar man kriser och vad behöver man göra när den krisplan man har inte längre håller? Marcus Hartmann är Teracoms kommunikationschef och han var en av huvudtalarna på Sunetdagarna i Gävle i april 2018. Vi träffade honom för att få veta mera om hur Teracom agerat vid kriser och vilka insikter som kommit ur kriser.

 

 

 

Intervjun är gjord av Magnus Bohman, Vetenskapsrådet.