För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Molnbaserad arkivering

Med Sunets molnbaserade arkiveringstjänst finns all data i Sverige och färdas via Sunets nät. Säkert och smidigt – skräddarsydd arkivering för Sunetanslutna organisationer.

AaaSSunets molnbaserade tjänst för arkivering är baserad på IBM Spectrum Protect (tidigare känt som Tivoli Storage Manager, TSM). Spectrum Protect används också i SUNETs molnbaserade backuptjänst (BaaS). Arkivering i molnet (AaaS Archive as a Service) använder sig av datareduktionsteknik för kompression och deduplicering.

Tjänsten levereras från säkra datahallar placerade i Sverige med Tier 3 klassad tillgänglighet. Dessa datahallar är direkt anslutna till Sunets nätverk. SUNETs kunder kan därför vara säkra på att de uppgifter som överförs till och från AaaS tjänsten stannar inom landets gränser, vilket underlättar för att garantera överensstämmelse med flera rättsliga ramverk, inklusive PUL.

Fakta om tjänsten

Teknik
IBM Spectrum Protect.
Datareduktion: kompression och deduplicering.

Service
Arkiveringsfunktionen levereras via standard TSM-klient.
All data lagras på 2 olika platser. Detta baserar sig på TSM replikeringsteknik. Observera att replikeringen sker asynkront från arkivjobben och att det blir en fördröjning på upp till 12 timmar innan data replikeras. Det är lämpligt att hålla en lokal kopia av uppgifterna under denna tidsperiod.

Fakturering
Månadsbaserad fakturering på arkiverat data per GB.

Tillgänglighet
Hög tillgänglighet – Allt data lagras i två kopior på geografiskt åtskilda platser.
Katastrofskydd – servrarna är inte geografisk placerade vid kundens serverhall.
Redundant och diversifierad nätverksanslutning mot SUNET.

Säkerhet
Flera lager av fysisk säkerhet i datahallen.
Ytterligare nivå av säkerhet applicerat på applikationen.
Tjänsten är ansluten till SWAMID.

Kryptering
Trafiken är krypterad mellan klient och datahall.
Mellan datahallar.
Samt på självkrypterande hårddiskar när data lagras i tjänsten.

Kontakt för tjänsten: 

Anders Nilsson


Arkivering i molnet – en av fyra molntjänster hos Sunet


 

Praktikfall: trådlösa nät – AS på SU

Läs mer