Sunet Cert

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Sunet Computer Emergency Response Team

Sunet Cert bistår Sunetanslutna organisationer med samordning av incidenthantering och information om it-säkerhet.
  • Sunet Cert är inrättat för att bistå universitet, högskolor och andra organisationer anslutna till Sunet med incidenthantering.
  • Sunet Cert skall se till att upprätthålla kompetensen vid it-säkerhetsorganisationen inom högskolan.
  • Sunet Cert skall upprätta och underhålla kontaktnät med andra internetoperatörer i Sverige och utomlands samt deltaga i nationella och internationella Cert-liknande organisationer.

Läs SUNET CERT RFC 2350 Profile här.


Kontaktinformation

Sunet Cert
c/o Sunet/Nunoc
Tulegatan 11, 3tr
S-113 53 Stockholm
E-post: cert@cert.sunet.se
Telefon: +46 8 20 78 60
Fax: +46 8 20 78 66

PGP (3ACFD1F0) 9CBF AF18 D1E1 AF31 76E7 4C3E 2F23 CB19 3ACF D1F0
PGP Offline (E35E6FCA) 67B0 8D73 6BBE 61EA 8D42 D842 B1FC B4D5 E35E 6FCA

Publik krypteringsnyckel
Sunet Cert har två olika PGP nycklar. Dels en arbetsnyckel (3ACFD1F0) som används i det dagliga arbetet och dels en offlinenyckel (E35E6FCA) som primärt används för att signera andra nycklar inklusive vår egen arbetsnyckel. De publika nycklarna kan hämtas antingen från en PGP nyckelserver eller genom att klicka på respektive fingeravtryck ovan.

[TI: logo for TI accredited teams] FIRST logo
Authorized to Use CERT(TM) CERT is a mark owned by Carnegie Mellon University

För kontaktpersoner (begränsad access)

Anne-Marie Achrenius

Anne-Marie Achrenius

Produktägare Sunet CERT
Kontakta mig om tjänsten

Vad kostar det?

SUNET CERT en del av basutbudet och ingår in Sunets avgift.

Praktikfall: Ett radioteleskop kommer sällan ensamt

Läs mer