IPv6

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Version 6 av internetprotokollet

Policy för IPv6

IPv6 är den sjätte versionen av internetprotokollet och är avsett att ta över efter IPv4 för att lösa bristen på adresser. Med IPv6 har man gått från cirka 4,2 miljarder adresser till 340,3 sextiljoner, tack vare en adresslängd på 128-bitar.

IPv4-adressutrymmet som finns kvar att allokera av IANA kommer sannolikt att ta slut omkring år 2011-2012. Det betyder inte att IPv4 slutar fungera, eller att IPv4-adresser inte går att få tag på. Troligen kommer det att finnas en grå/svart eller kanske en vit marknad där adresser kan köpas och säljas (”vit” i fallet där de regionala registrerarna (RIR) tillhandahåller en marknadsplats för denna handel). (Vet inte hur vi skriver det här stycket eftersom det här verkar ha skrivits för några år sen. Vet inte hur läget ser ut idag. Detsamma gäller egentligen hela texten om IPv6.)

Övergång till IPv6

IPv6 har funnits i flera år men används fortfarande måttligt. Det beror dels på att IPv4- adresserna inte tog slut så snabbt som befarats, dels på att övergången till IPv6 har varit komplicerad. Vi är nu i ett läge då tiden för en ”smärtfri” övergång är knapp.

Ursprungstankarna var att under lång tid köra ”Dual Stack” (IPv4 och IPv6) i näten så att allt fler anslöts via IPv6 på ett naturligt sätt. Till slut skulle detta leda till att alla körde IPv6 och att man skulle kunna ”stänga av” IPv4, detta helst långt innan IPv4-adresserna tog slut. Nu anser de flesta bedömare att IPv4 kommer att ta slut innan IPv6 är implementerat överallt.

Många ”core”-nät har länge kört både IPv4 och IPv6. Problemet är att access-näten inte har kört IPv6 och att tjänster därför inte har konverterats till den versionen.

Vad kostar det?

Pris på begäran

Direktförbindelse – rymden till Sunet

Läs mer