Bastjänster

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Kostnadsfria bastjänster hos SUNET

De flesta av SUNETs bastjänster är tillgängliga för alla, inte bara SUNET-anslutna och inga avtal krävs för användande.

Tjänsterna levereras som ”best effort”, det vill säga att de exempelvis inte är redundanta, och att de inte felavhjälps med säkerhet dygnet runt. SUNET kan tyvärr inte stå till tjänst med direkt support, som att analysera testresultaten, för andra än SUNET-kunder, övriga hänvisar vi att vända sig till sin lokala operatör om man har problem.

Ping

ping.sunet.se är en server som används av väldigt många för att testa sin nätverkskonnektivitet, eller fördröjningen i nätet. Programmet ping, som finns i de flesta datorer kan användas för att göra en sådan test — skriv bara ping ping.sunet.se på kommandoraden för att testa.

Echo

Denna tjänst liknar ping, men är för E-post istället. Om du skickar ett mail till echo@sunet.se så får du (om allt fungerar) ett mail tillbaka som bekräftelse på att din E-post fungerar, samt med lite info om hur brevet såg ut när det kom till oss.

Bandbreddstest

Denna tjänst är under ständig utveckling. Ett antal operatörer världen runt har satt upp servrar för att göra bandbreddstester mot. SUNET har en server i Luleå, och NORDUnet har en i Stockholm. På det viset så kan vi dels sprida lasten mellan oss och dels också möjliggöra tester på lite längre avstånd. Mer beskrivning om hur man går till väga kan du läsa om i vår tekniska beskrivning av tjänsten. Notera att denna tjänst främst riktar sig till nätverkstekniker och mer avancerade användare. För enklare mätningar, framförallt för anslutningar upp till 100 Mbit/s (t.ex. hemanslutningar) rekommenderar vi istället bredbandskollen.

SWAMID

Med SWAMID kan medlemmarna skapa kvalitetssäkrad och säker identifiering av alla sina användare – både i Sverige och internationellt. SWAMID är en identitetsfederation kring IT som omfattar de flesta lärosäten och övriga myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. Samarbetet drivs av SUNET, tillsammans med ett antal universitet och högskolor.

Filarkivet

SUNET-arkivet började drivas av SUNET redan 1993 och är en av SUNETs äldsta tjänster.

Besök filarkivet här.

Arkivet fungerar också som spegel för några av världens största freewareorganisationer. Idag finns det många terabyte fritt tillgängligt material inom bland annat följande områden:

  • Databaser
  • Internetresurser
  • Kontorsprogramvara
  • Linuxdistributioner
  • Multimedia
  • Nätverksövervakning och nätverkstjänster
  • Programspråk
  • Standarder
  • Vetenskap

SUNET tar inget ansvar för hur programvaran används, ej heller för innehåll eller kvalitet på program som finns på länkar som leder ut från våra sidor. SUNET lämnar heller ingen support på den programvara som laddas ned.
För vem är tjänsten? 
Du behöver inte vara ansluten till SUNET eller betala något för att kunna använda filarkivet. Du kan helt enkelt gå in på arkivets webbplats och ladda hem det du önskar.
Påverka arkivets innehåll och utveckling


Om du har förslag på nytt material till arkivet skickar du ett e-brev till archive@ftp.sunet.se. Vi tar tacksamt emot förslag om kan göra vårt arkiv ännu bättre. Du kan också höra av dig till arkivets referensgrupp, vilken består av anställda och studenter vid landets universitet och högskolor. De har till uppgift att se till att arkivets innehåll motsvarar de behov som högskolesverige har.
Arkivet samarbetar med organisationer som arbetar för att applikationer inriktade på verksamheter inom offentlig sektor ska utvecklas som open source. Ambitionen är att arkivet ska kunna bidra till kunskapsöverföring och samarbete mellan offentlig sektor i stort och högskolesektorn.

Sekundär DNS

Till skillnad från tjänsterna ovan är denna bara tillgänglig för SUNET-kunder. För dessa så erbjuder vi möjligheten att ”slava” zoner från deras primära DNS. Detta har fördelen att man får en DNS utanför sitt eget nät så att DNS-uppslagningar mot den egna domänen fortsätter att fungera även i händelse av lokala driftsproblem. SUNET-kunder som är intresserade av denna tjänst kan kontakta noc@sunet.se för att sätta igång tjänsten.

Börje Josefsson

Börje Josefsson

COO
Kontakta mig om tjänsten

Vad kostar det?

Kostnadsfritt.

Direktförbindelse – rymden till Sunet

Läs mer