Bastjänster

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Bastjänster som ingår i Sunet-anslutningen

Många av SUNETs bastjänster är tillgängliga för alla, inte bara SUNET-anslutna och inga avtal krävs för användande.

Bastjänster tillgängliga för alla

Dessa bastjänster levereras som ”best effort”, det vill säga att de exempelvis inte är redundanta och att de inte felavhjälps med säkerhet dygnet runt. SUNET kan tyvärr inte stå till tjänst med direkt kundstöd, som att analysera testresultaten, för andra än SUNET-kunder. Övriga får vända sig till sin lokala operatör med sina problem.

Bandbreddstest

Denna tjänst är under ständig utveckling. Ett antal operatörer världen runt har satt upp servrar för att göra bandbreddstester mot. SUNET har en server i Luleå, och NORDUnet har en i Stockholm. På det viset så kan vi dels sprida lasten mellan oss och dels också möjliggöra tester på lite längre avstånd. Mer beskrivning om hur du går till väga kan du läsa om i vår tekniska beskrivning av tjänsten. Notera att denna tjänst främst riktar sig till nätverkstekniker och mera avancerade användare. För enklare mätningar, framförallt för anslutningar upp till 100 Mbit/s (t.ex. hemanslutningar) rekommenderar vi istället bredbandskollen.

Echo

Denna tjänst liknar ping, men är för E-post istället. Om du skickar ett mail till echo@sunet.se så får du (om allt fungerar) ett mail tillbaka som bekräftelse på att din E-post fungerar, samt med lite info om hur brevet såg ut när det kom till oss.

Filarkivet

SUNET-arkivet började drivas av SUNET redan 1993 och är en av SUNETs äldsta tjänster. Arkivet fungerar också som spegel för några av världens största freewareorganisationer. Idag finns det många terabyte fritt tillgängligt material inom bland annat följande områden:

  • Databaser
  • Internetresurser
  • Kontorsprogramvara
  • Linuxdistributioner
  • Multimedia
  • Nätverksövervakning och nätverkstjänster
  • Programspråk
  • Standarder
  • Vetenskap

Vem som helst kan gå in på arkivets webbplats och hämta det denne önskar. SUNET tar dock inget ansvar för hur programvaran används, ej heller för innehåll eller kvalitet på program som finns på länkar som leder ut från våra sidor. SUNET lämnar heller inget kundstöd på den programvara som hämtas.

Om du har förslag på nytt material till arkivet skickar du ett e-brev till archive@ftp.sunet.se. Vi tar tacksamt emot förslag om kan göra vårt arkiv ännu bättre. Du kan också höra av dig till arkivets referensgrupp, vilken består av anställda och studenter vid landets universitet och högskolor. De har till uppgift att se till att arkivets innehåll motsvarar de behov som högskolesverige har. Arkivet samarbetar med organisationer som arbetar för att applikationer inriktade på verksamheter inom offentlig sektor ska utvecklas som öppen källkod. Ambitionen är att arkivet ska kunna bidra till kunskapsöverföring och samarbete mellan offentlig sektor i stort och högskolesektorn.

Besök filarkivet här.

Ping

ping.sunet.se är en server som används av väldigt många för att testa sin nätverkskonnektivitet, eller fördröjningen i nätet. Programmet ping, som finns i de flesta datorer kan användas för att göra en sådan test — skriv bara ping ping.sunet.se på kommandoraden för att testa.

Bastjänster tillgängliga för SUNET-anslutna

Dessa tjänster levereras redundanta och med hög driftsäkerhet och har en särskilt ansvarig person som står till tjänst med direkt kundstöd för SUNET-kunder.

EduID

Med EduID får du väl identifierade och autenticerade slutanvändare. Det är ett säkert sätt för studenter att snabbt och enkelt bekräfta sin identitet. Till skillnad från en tjänst som skickar ett lösenord till användarens e-postadress skapar EduID bekräftade användare. EduID är avsedd för organisationer, främst lärosäten, som är anslutna till SWAMID eller som tecknar separat avtal om användning.

Läs mer här.

eduroam

Gratis, enkelt och säkert trådlöst internet. eduroam använder sig av RADIUS och standarden 802.1x för att förmedla inloggningsinformation om användaren från identitetsutfärdaren (användarens universitet) till tjänsteleverantören (lärosätet som står för det trådlösa nätverket). Mottot lyder ”Open your laptop and be online”.

Läs mer här.

Sekundär DNS

Till skillnad från tjänsterna ovan är denna bara tillgänglig för SUNET-kunder. För dessa så erbjuder vi möjligheten att ”slava” zoner från deras primära DNS. Detta har fördelen att man får en DNS utanför sitt eget nät så att DNS-uppslagningar mot den egna domänen fortsätter att fungera även i händelse av lokala driftsproblem. SUNET-kunder som är intresserade av denna tjänst kan kontakta noc@sunet.se för att sätta igång tjänsten.

SWAMID

Med SWAMID kan medlemmarna skapa kvalitetssäkrad och säker identifiering av alla sina användare – både i Sverige och internationellt. SWAMID är en identitetsfederation kring IT som omfattar de flesta lärosäten och övriga myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. Samarbetet drivs av SUNET, tillsammans med ett antal universitet och högskolor.

Läs mer här.

TCS Certifikat

Ett certifikat från en betrodd leverantör ger ett grundläggande skydd och visar att tjänsten är seriös och skyddad mot avlyssning. Med tjänsten SUNET TCS kan en organisation få tillgång till certifikat för servrar inom sina DNS-domäner, kodsigneringscertifikat och personliga certifikat.

Läs mer här.

Börje Josefsson

Börje Josefsson

COO
Kontakta mig om tjänsten

Vad kostar det?

Ingår i Sunet-anslutningen

Praktikfall: Det svenska tidslagret och varför du behöver det

Läs mer