Mailfilter

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Slipp spam och virus med Mailfilter

Med SUNET Mailfilter kan du enkelt sköta antivirusprogram och spamsortering centralt. Tjänsten är redundant med hög driftsäkerhet och hanterar både in- och utgående e-post. 

RoaringPenguin200SUNET Mailfilter samverkar med alla anslutna kunder, även globalt, vilket gör det mer effektivt än med en enkelriktad hantering då information om ett virusutbrott hos en organisation snabbt blir till nytta för andra kunder.

Så fungerar tjänsten

Organisationer som är anslutna till OptoSunet kan skaffa SUNET Mailfilter till en eller flera domäner och subdomäner. Syftet är att filtrera in- och utgående e-post från virus, phishing och spam innan de når den egna mejlservern. Som tilläggstjänst finns även möjlighet att få sin e-post arkiverad.

Filtreringen innebär att brevets ämnesrad eller x-header märks med Spam, Virus eller Phishing innan det når organisationen, alternativt att sådana brev raderas permanent. Organisationen bestämmer själv åtgärder för domäner och subdomäner genom att konfigurera filterinställningar via ett webbgränssnitt.

SUNET Mailfilter bygger på programmet CanIt-Domain-PRO från Roaring Penguin Software Inc.

Tekniska förutsättningar

SUNET Mailfilter är en kraftfull, flexibel och robust lösning. Tjänsten har implementerats av NORDUnet och använder både IPv4 och IPv6. Autentisering och auktorisering av slutanvändare erhållas genom SWAMID.

Vad kostar det?

Tjänstens avgift är baserad på antal anställda hos organisationen. Det finns möjlighet att under en period testa systemet kostnadsfritt.

Arkivering prissätts separat och baseras på den beräknade mängden data. Kontakta systemförvaltaren tomas.liljebergh@sunet.se för prisuppgift.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kan du kontakta tjänstens systemförvaltare Tomas Liljebergh på tomas.liljebergh@sunet.se

Vad kostar det?

eXtra Large
Pris: 180.000 kr/år
Antal anställda: >4000

Large
Pris: 120.000 kr/år
Antal anställda: >2000

Medium
Pris: 75.000 kr/år
Antal anställda: >500

Small
Pris: 40.000 kr/år
Antal anställda: <500

eXtra Small
Pris: 12.000 kr/år
Antal anställda: <100

Beloppen är angivna utan moms

Direktförbindelse – rymden till Sunet

Läs mer