Molnbaserad backup

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Backup i molnet

Med Sunets molnbaserade backuptjänst finns all data i Sverige och färdas via Sunets nät. Säkert och smidigt – skräddarsydd backup för Sunetanslutna organisationer.

BaaSSunet erbjuder skräddarsydd backup för sina medlemsorganisationer. Den molnbaserade tjänsten håller all data inom Sverige på ett säkert och smidigt sätt.

Tekniska förutsättningar

Backuptjänsten är baserad på IBM Tivoli Storage Manager (TSM) och Cristie’s Bare Machine Recovery för TSM (TBMR). Tjänstens fysiska datacenter ligger i Sverige och är direkt anslutna till Sunets nät, så datan behöver aldrig lämna landet. Med 100 procent diskbaserad lagring går återställningen av säkerhetskopior mycket snabbt, tack vare Cristie’s TBMR. Det finns också omfattande stöd för databaser och applikationer, såsom MS SQL, MySQL, DB2 och MS Exchange.

Hög säkerhet tack vare:

  • Rollbaserad åtkomstkontroll knuten till SWAMID.
  • Säkerhetskopior som krypteras både under transporten och på disk.
  • Hög tillgänglighet och redundant anslutning till Sunet.

Användarens behov styr

Sunets molnbaserade backuptjänst är flexibel där användaren bestämmer vilken data som ska säkerhetskopieras. Användaren avgör även hur materialet ska krypteras och hur länge det ska sparas. Fokus ligger på att kunden ska ha kontroll över sitt innehåll och dess kostnader.

Minskade lagringskrav

TSM har flera datareducerande funktioner:

  • Incremental forever säkerhetskopierar enbart filer som har ändrats.
  • De-duplicering lagrar varje fil endast en gång – oavsett hur många gånger den förekommer.
  • Komprimering minskar storleken på de flesta filer.

De faktiska lagringskraven blir på så sätt i allmänhet betydligt lägre för säkerhetskopiorna själva, än för den data som lagras i de säkerhetskopierade systemen. Detta kan innebära en reduktion på 40-70 procent i volym. Tjänsten stödjer minst 5 Gbit/s aggregerad krypterad genomströmning per kund och har mycket god parallellitet då den är diskbaserad.

Vad kostar det?

Användaren betalar enbart för den mängd data som säkerhetskopieras och lagras i tjänsten. Tack vare datareduktionsteknikerna blir datavolymen av säkerhetskopiorna i normalfallet lägre än den ursprungliga datavolymen i de säkerhetskopierade systemen, trots flera månaders spartid och säkerhetskopior varje dag.

Det finns två olika tjänster, Small för verksamheten som har en låg datavolym att ta säkerhetskopior av, samt Large för organisationer som har mycket data.

Tjänsteavgiften består av två delar:
Fast avgift (oavsett volym eller antal servrar).
Rörlig avgift baserad på volym enligt nedanstående tabell.

Kontakt för tjänsten: 

Anders Nilsson


 

Backup i molnet – en av fyra molntjänster hos Sunet


 

Vad kostar det?

Small

Fast avgift på 5 500 kronor per månad. I den fasta avgiften ingår 1 TB data/månad lagrad i tjänsten.

Rörlig avgift 1,75 kr / GB / månad på datavolym överstigande 1 TB

Large

Fast avgift på 9 500 kronor per månad.

Rörlig avgift på datavolym 0,924 kr / Gb / månad.

Praktikfall: Det svenska tidslagret och varför du behöver det

Läs mer