För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Molnportal

Här samlar vi de tjänster som finns tillgängliga i portalen.

Portalen är en plats där du kan ha överblick över vilka tjänster du har aktiverat. Den ansvariga inom er organisation har möjlighet att lägga till fler personer som kan logga in i portalen, dessa har då också behörighet att  dynamiskt lägga till och ta bort tjänster som ni behöver i er verksamhet. För tillfället ingår följande tjänster i molnportalen, mer information om respektive tjänst finns på tjänstens egna webbplats:

Det är Safespring (tidigare IPnett) som levererar tjänsterna till Sunet och är ansvariga för portalen.

När du tecknat avtalet med Sunet så får du användarnamn och lösen till molnportalen och kan logga in och välja bland tjänsterna.

 

Peter Blaschke

Peter Blaschke

Teknisk projektledare, produktägare för playtjänsten
Kontakta mig om tjänsten

Praktikfall: Det svenska tidslagret och varför du behöver det

Läs mer