Nätet OptoSunet

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

OptoSunet – ett rikstäckande nät

Sunets nät OptoSunet är ett driftsäkert och rikstäckande nätverk för landets lärosäten inom högre utbildning. Förutom samtliga universitet och högskolor i landet är många statliga museer och andra kulturella organisationer uppkopplade – Kungliga Biblioteket, Skansen och Svenska Akademien till exempel. Ett grundläggande kriterium är att verksamheten ska vara offentlig och vara kopplad till forskning.

OptoSunetUniversitet och högskolor som redan är anslutna regleras inte genom avtal för sin primära anslutning – detta regleras istället genom regleringsbrev. I den händelse en högskola eller ett universitet skulle tillkomma kan även de ansluta sig.

Universitet och högskolor som önskar särskilda anslutningar – kontakta Börje Josefsson.

Användningsområden
OptoSunet erbjuder vanlig routad nätaccess. Du kan även få en dedikerad förbindelse direkt mellan två punkter, via en icke-routad förbindelse. En annan funktion är att koppla ihop två datornät så att de fungerar som ett gemensamt, till exempel vid samarbete mellan lärosäten. Liknande dedikerade förbindelser med forskningsnät i andra länder går ofta att ordna i samarbete med NORDUnet.

Teknisk utrustning
Nätet består av hyrd fiber i en stjärnstruktur och är indelat i tre separata system – nord, väst och syd. Varje system har två skilda nätverk, de så kallade röda och gröna näten. Uppdelningen är gjord så att en skada på den ena delen inte ska påverka uppkopplingen då trafiken går via det andra nätet. Det innebär för ett nästan hundraprocentigt skydd för användarna. Dessutom har alla noder en säkrad elförsörjning, så att ett elavbrott inte ska betyda stopp i datatransporten.

IPv6 är den sjätte versionen av internetprotokollet och är avsett att ta över efter IPv4 för att lösa bristen på adresser. Med IPv6 har man gått från cirka 4,2 miljarder adresser till 340,3 sextiljoner, tack vare en adresslängd på 128-bitar.
Läs mer om IPv6 och Sunet

Anslutning
För att få diversitet och redundans är de flesta kunder anslutna till båda nätverken. Detta gör att anslutna organisationer inte är beroende av någon annans utrustning. Normalt är man ansluten med gränssnittet Gigabit Ethernet (GbE) eller 10GE. OptoSunet har även fullt stöd för IPv6.

Börja med att läsa igenom regler och villkor för anslutning beroende på kundtyp för att först se om din organisation kan ansluta sig till SUNET. Om din organisation är intresserad av en anslutning till SUNET, eller vill etablera någon särskild förbindelse, skall ni skicka in en ansökan till SUNET.

Vill du veta mer?
För frågor angående nätanslutningar kan du kontakta Börje Josefsson på bj@sunet.se

Save

Save

Save

Save

Vad kostar det?

Pris på begäran

Praktikfall: Ett radioteleskop kommer sällan ensamt

Läs mer