För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

ORCID

orcid_member_webORCID är ett system för att ge forskare en permanent digital identifierare som särskiljer en forskare från alla andra forskare och följer forskaren genom hela forskarkarriären oberoende av organisatorisk hemvist. När forskaren publicerar sina resultat i tidskrifter, antologier, böcker eller via Open Access anger denne även sitt ORCID och därmed blir det lättare för både forskaren och dess hemorganisation att automatiskt bygga upp en bibliografi över forskarens verk.

Det är kostnadsfritt för forskare att skapa och använda sitt eget ORCID men för organisationer såsom universitet, högskolor, institut och forskningsråd ska kunna använda ORCID i sin verksamhet måste de vara medlemmar i den icke vinstdrivande organisationen ORCID Inc. SUNET har tecknat ett konsortieavtal med ORCID Inc. för att biblioteks- och forskningsorganisationer i Sverige på ett enkelt och säkert sätt ska få tillgång till ORCIDs tekniska system.

Så fungerar tjänsten

Alla som ansluter sig till tjänsten tecknar ett konsortiemedlemsavtal och får därefter tillgång till ORCIDs tekniska APIer och auktorisationstjänst. Medlemsorganisationen får dessutom via SUNET tillgång till supportkontakt hos ORCID.

Vem kan beställa tjänsten?

Tjänsten beställs per organisation och kunden måste vara ansluten till SUNET.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om att vara medlem i ORCID på adressen https://members.orcid.org/.

På SUNETs wiki finns information om ORCID: https://wiki.sunet.se/display/ORCID

Om du har frågor kan du kontakta tjänstens produktägare Pål Axelsson, se kontaktuppgifter på höger sida. För att bli medlem i SUNETs ORCID-konsortium kontaktar ni Pål Axelsson.

Pål Axelsson

Pål Axelsson

Produktägare SWAMID & ORCID
0704 08 01 75
Kontakta mig om tjänsten

Vad kostar det?

Sunet fördelar årligen ORCIDs konsortiekostnad på de anslutna medlemsorganisationerna. För 2019 är kostnaden 60.000 kr per medlemsorganisation.

Urval av kunder som använder tjänsten

 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Karolinska instititutet
 • Kungliga biblioteket
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Vetenskapsrådet

Direktförbindelse – rymden till Sunet

Läs mer