Play

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Molntjänsten SUNET Play

Med SUNET Play kan du lagra och dela med dig av ljud och bild.

kaltura_logoTjänsten bygger på open source-företaget Kalturas plattform och innehåller funktioner för att skapa och underhålla ett mediebibliotek. SUNET Play är integrerad med LMS-plattformar och medger även integration med andra system tack vare ett omfattande API.

Så fungerar tjänsten

Tilläggsfunktioner

Följande tilläggsfunktioner kan aktiveras i organisationens egen instans:

  • Integration med SharePoint
  • Koppling till LMS-plattformar
  • BLTI-integration
  • Kaltura API
  • Integration med live-streamingtjänster

Det finns även en tjänstekatalog där SUNET-kunder kan beställa extra funktioner, till exempel konsulttjänster och versioner av Kalturas mobil-app med egen branding.

Alla som ansluter sig till tjänsten får sätta upp en egen instans (till exempel play.lärosäte.se). SUNET:s kunder har tillgång till alla tilläggsfunktioner i Kaltura på sina egna instanser.

Kaltura har fullt stöd för SWAMID och anslutna kunder kan logga in på play.lärosäte.se via SWAMID. Genom SWAMID-inloggning får alla anställda automatiskt tillgång till ett personligt Media Space på play.lärosäte.se för att lagra, transkodera och hantera sitt innehåll.

Alla rättigheter till data som lagras i tjänsten ägs av SUNET:s kund eller upphovsman.

Vad kostar det?

I grundavgiften ingår viss utbildning, men det kan tillkomma extra avgifter för konsulttjänster från Kaltura, till exempel integration, driftsättning och utbildning. Detta beställs via Kalturas tjänstekatalog.

Avgiften påverkas inte om lagring konsumeras via play.sunet.se eller via en egen instans. Priserna kan komma att justeras vid stora variationer i valutakursen. Förhoppningen är även att kunna sänka avgiften om antalet kunder blir stort.

Vem kan beställa tjänsten?

Tjänsten beställs per organisation och kunden måste vara ansluten till SWAMID och ha en SWAMID-registrerad identitetsutfärdare för SAML WebSSO. Identitetsutfärdaren måste släppa attributen mail, displayName, eduPersonScopedPrincipalName (eppn) och eduPersonScopedAffiliation till tjänsten.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om tjänsten på http://corp.kaltura.com/ Kaltura har även en demosida och erbjuder fria demoinstanser för test och utvärdering.

Om du har frågor kan du kontakta tjänstens produktägare Birgitta Hemmingsson på Birgitta.Hemmingsson@sunet.se. För att beställa tjänsten kontaktar ni Birgitta Hemmingsson.

Vad kostar det?

Avgiften är indelad i fast och rörlig kostnad:

  • En fast månadsavgift på 4 200 kronor.
  • En rörlig månadsavgift som baseras på antalet Gbyte-lagrade inspelningar; 2 100 kronor per påbörjad 500 Gbyte

Praktikfall: Det svenska tidslagret och varför du behöver det

Läs mer