Survey

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Skapa enkäter med SUNET Survey

Med den molnbaserade tjänsten SUNET Survey kan du skapa enkäter, kursutvärderingar och andra typer av undersökningar, samt följa upp arbetet i rapporter. 

logotype-artologik-headerAnslutna organisationer tilldelas en dedikerad virtuell instans av programmet Survey&Report där användarna kan utföra obegränsat antal undersökningar. Dessa undersökningar kan genomföras via webb eller pappersenkäter.

Hur används tjänsten?

Moduler som ingår

  • SR-Evaluate
  • SR-Advanced Survey
  • SR-Advanced Report
  • SR-LDAP

Studenter, forskare, lärare och administrativ personal hos Sunets kunder som har anslutit sig till tjänsten kan utföra olika typer av undersökningar och utvärderingar. Det behövs inga nya användarkonton för att logga in på SUNET Survey då tjänsten är integrerad med SWAMID. Användaren loggar in med sitt existerande användarkonto vid lärosätet (eller organisationen) via en webbläsare.

Som konstruktör av en undersökning följer du ett flöde där du konstruerar din enkät, publicerar den på valbart sätt, samlar in svarsdata och skapar rapporter. Vill du arbeta vidare i ett externt statistikprogram är det möjligt att exportera dina svarsdata.

Tekniska förutsättningar

SUNET Survey nås och administreras via en webbläsare. Enkäter och rapporter lagras hos leverantören och går att komma åt via webbläsare eller tjänstens API. SUNET Survey baseras på Survey&Report som ingår i programserien Artologik från Artisan.

För att använda tjänsten måste organisationen vara med i SWAMID-federationen och ansluten till SWAMID SAML/WebSSO för inloggning till federerade webb-applikationer.

Användarstöd och support

Organisationer anslutna till tjänsten är själva ansvariga att erbjuda support som teknikstöd och problemklassificering till sina egna slutanvändare (studenter och personal) via sin helpdesk eller liknande.

När det kommer till mer avancerad teknisk support på tredje nivån kan lärosätets (organisationens) kontaktperson kontakta vår leverantör, Artisan, vilka även tillhandahåller utbildning när tjänsten sätts upp.

Vill du veta mer?

Läs mer om programvaran Survey&Report  eller ladda ner SUNET Surveys informationsbroschyr.

Om du har frågor, få tillgång till mer information och en demosajt eller vill beställa SUNET Survey kan du kontakta tjänstens produktägare Magnus Hovde, e-post: magnus.hovde@sunet.se

 

Lotta Svenneling

Lotta Svenneling

Kontakta mig om tjänsten

Vad kostar det?

Engångskostnad 65 000 kr
+ månadsavgift på 7 775 kronor.

Dokumentation

Praktikfall: Ett radioteleskop kommer sällan ensamt

Läs mer