Certifikat via Sunet TCS

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Certifikat via Sunet TCS

Med tjänsten Sunet TCS, baserad på GÉANTs Trusted Certificate Service, kan en organisation få tillgång till certifikat för servrar inom sina DNS-domäner, kodsigneringscertifikat och personliga certifikat.

Ett certifikat från en betrodd leverantör ger ett grundläggande skydd och visar att tjänsten är seriös och skyddad mot avlyssning. Vid användandet av personliga certifikat finns en tilltro till att det är rätt person som hämtat ut certifikatet beroende på att det är organisationen som validerar vem som är vem.

Tjänsten innehåller följande typer av certifikat:

  • Servercertifikat för organisationer (OV)
  • Servercertifikat för organisationer med utökad verifikation (EV)
  • Servercertifikat för grid-användning
  • Kodsigneringscertifikat
  • Personliga certifikat (främst för säker e-post)
  • Personliga certifikat för grid-användning

Så fungerar tjänsten

Alla som ansluter sig till tjänsten tecknar ett särskilt anslutningsavtal och kan därefter utfärda och administrera server- och kodsigneringscertifikat för sin egen organisation. Vid utfärdandet av enskilda servercertifikat är ansvaret delegerat till varje organisation och dess lokala ansvariga.

För personliga certifikat gäller, förutom anslutningsavtalet, att organisationen måste vara godkänd för tillitsprofilen SWAMID AL2 samt att personer som begär personliga certifikat är bekräftade användare som uppfyller tillitsprofilen SWAMID AL2.

Vem kan beställa tjänsten?

Tjänsten beställs per organisation och organisationen måste vara ansluten till SUNET.

Vill du veta mer?

Läs mer om SUNET TCS Server på https://tcs.sunet.se/info/ och om TCS Personal på https://wiki.swamid.se/display/SWAMID/Generell+information+om+TCS+Personal.

Kontakt

Utöver Valter Nordh kan du även kontakta Kent Engström för frågor om server- och kodsigneringscertifikat och Pål Axelsson för frågor om personliga certifikat.

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707-884742

Kent Engström

Sunet TCS

Pål Axelsson

Systemförvaltare SWAMID & produktägare ORCID
+46704080175

Valter Nordh

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707-884742
Kontakta mig om tjänsten

Vad kostar det?

Tjänsten ingår för de som är med i Sunet.

Direktförbindelse – rymden till Sunet

Läs mer