Certifikat via Sunet TCS

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Certifikat via Sunet TCS

Med tjänsten Sunet TCS, baserad på GÉANTs Trusted Certificate Service, kan en organisation få tillgång till certifikat för servrar inom sina DNS-domäner, kodsigneringscertifikat och personliga certifikat.

Ett certifikat från en betrodd leverantör ger ett grundläggande skydd och visar att tjänsten är seriös och skyddad mot avlyssning. Vid användandet av personliga certifikat finns en tilltro till att det är rätt person som hämtat ut certifikatet beroende på att det är organisationen som validerar vem som är vem.

Tjänsten innehåller följande typer av certifikat:

  • Servercertifikat för organisationer (OV)
  • Servercertifikat för organisationer med utökad verifikation (EV)
  • Servercertifikat för grid-användning
  • Kodsigneringscertifikat
  • Personliga certifikat (främst för säker e-post)
  • Personliga certifikat för grid-användning

Så fungerar tjänsten

Alla som ansluter sig till tjänsten tecknar ett särskilt anslutningsavtal och kan därefter utfärda och administrera server- och kodsigneringscertifikat för sin egen organisation. Vid utfärdandet av enskilda servercertifikat är ansvaret delegerat till varje organisation och dess lokala ansvariga.

För personliga certifikat gäller, förutom anslutningsavtalet, att organisationen måste vara godkänd för tillitsprofilen SWAMID AL2 samt att personer som begär personliga certifikat är bekräftade användare som uppfyller tillitsprofilen SWAMID AL2.

Vem kan beställa tjänsten?

Tjänsten beställs per organisation och organisationen måste vara ansluten till SUNET.

Vill du veta mer?

På SUNETs wiki finns information om SUNET TCS: https://wiki.sunet.se/display/TCS

Om du har frågor kan du kontakta Kent Engström för frågor om server- och kodsigneringscertifikat, Pål Axelsson för frågor om personliga certifikat samt Valter Nordh för generella frågor runt tjänsten.

 

Kent Engström

Sunet TCS

Pål Axelsson

Produktägare SWAMID & ORCID
0704 08 01 75

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707 88 47 42

Valter Nordh

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707 88 47 42
Kontakta mig om tjänsten

Vad kostar det?

Tjänsten ingår för de som är med i Sunet.

Praktikfall: Det svenska tidslagret och varför du behöver det

Läs mer