För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Molnbaserad server

IaaSSunets molnbaserade tjänst för virtuella servrar och datacenter är baserad på det marknadsledande ramverket OpenStack. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet. Data lagrat i tjänsten lämnar aldrig Sverige då datahallarna befinner sig fysiskt inom landet och är direktanslutna till Sunet.

Tjänsten finns för närvarande i två varianter – du bestämmer vilken variant när du beställer och konfigurerar tjänsten:

 1. Server i publik molntjänst som erbjuds av vår underleverantör SafeSpring. Molntjänsten är placerad i Sverige och ägs helt av Svenska bolag. Tjänsten är upphandlad av Sunet.
 2. Server i privat molntjänst. Molntjänsten är placerad i Sverige i säkerhetsklassade datacenter. All hårdvara ägs helt av Sunet och drivs på kontrakt av vår underleverantör SafeSpring enligt samma policys och principer som den publika molntjänsten.

Den publika molntjänsten är anpassad för blandade ”workloads” – webservrar, administrativa system mm. I denna variant har vi optimerat för låg pris. Den privata molntjänsten är placerad i anslutning till den privata objektlagringstjänsten och är anpassad för dataanalys. Här har vi optimerat för hög prestanda. Du kombinerar självklart resurser fritt från båda varianterna för att bäst uppfylla ditt behov.

Tjänsten är flexibel och fullt automatiserad. Användaren kan själv med få, enkla steg starta nya servrar i molnet. Det går även att styra servrar genom ett enkelt standardiserat API.

 • Byggd på marknadsledande OpenStack-teknologi.
 • Flera olika kapacitets-alternativ (antal vCPU och GB RAM).
 • Hög nätverksprestanda samt mjukvarudefinierade virtuella nätverk för att enkelt särskilja trafik.
 • Timdebitering för att hantera toppar eller korta laster.
 • Rabatt vid bindningstid av VM i ett eller tre år.
 • Stor flexibilitet för användaren – elastiska servrar – styr VMs genom API-anrop.
 • Elastisk lagring – boka och betala för det som verkligen behövs.
 • Färdiga templates med images för unix, Linux och Eval för Windows 2012R2.
 • Image library för att placera egna images.
 • Hög säkerhet.
  • Rollbaserad accesskontroll knutet till SWAMID
  • Krypterad kommunikation
 • Hög tillgänglighet
  • Katastrofskydd – server körs på geografiskt skilda platser
  • Resursreservation – möjlighet att boka resurser på sekundär geografisk plats
  • Redundant anslutning till Sunet med hög kapacitet som byggs ut efter behov
 • Full Kostnadskontroll – inga transaktionspriser eller pris på nät-trafik
 • Framtagen tillsammans med ledande experter inom säkerhet samt världsledande leverantör av SDN- och Cloud-teknologi
  • Juniper Networks – Integration av OpenStack och nätverksvirtualiseringslösningen OpenContrail

Tjänsten har olika typkonfigurationer av servrar, med dynamisk lagring, och kan utökas för att täcka andra behov.

Kontakt för tjänsten: 

Anders Nilsson


Virtuell server i molnet – en av fyra molntjänster hos Sunet


Géant IaaS ramavtal

Sunet erbjuder även ”Infrastructure as a Service” tjänster via ett ramavtal med Géant. Ramavtalet inkluderar bl.a. Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS).
För mer information om ramavtalet se Géants molnhemsida eller kontakta produktägaren för Sunets IaaS tjänster.

Vad kostar det?

Ladda ner priserna och beräkna er kostnad

Utöver detta tillkommer eventuell lagringskostnad, läs mer om lagringen här.
Lagring i molnet

Direktförbindelse – rymden till Sunet

Läs mer