Uppdatering av ”Policy för tillåten användning”

Punkt tre i Sunets policy för tillåten användning har nu uppdaterats efter ett styrelsebeslut.

Tidigare formulering
En SUNET-ansluten organisation ska se till att det finns adekvata system för identifiering av nätanvändare och ansluten utrustning.

Ny formulering
En SUNET-ansluten organisation ska se till att det finns adekvata system för identifiering av nätanvändare och ansluten utrustning. Avsteg från detta skall särskilt motiveras och beslutas av den anslutna organisationen och redovisas till Sunet.

Formuleringen har varit oförändrad under lång tid och skrevs innan SWAMID skapades. Den orsakar förvirring och är både otydlig och omodern  – därför har den nu skrivits om.

Börje Josefsson

COO