Wikisar

SUNET är värd för eller medlem i ett antal olika projekt som redovisas i wiki-form. Wiki-modellen är lätt att hålla uppdaterad och är ett sätt att informera som snart sagt alla blivit vana vid, tack vare ur-wikin Wikipedia.

SUNETs tjänster

Denna wiki är avsedd att tillhandahålla information om alla SUNETs tjänster och hur man installerar, kommer igång och använder dem. Ännu så länge är den bara i sin linda, men kommer att utvecklas till att beskriva alla SUNETs tjänster.

Prova wikin på wiki.sunet.se

Inkubator wiki

SUNET Inkubator är ett samarbetsprojekt kring IT i högre utbildning och forskning som drivs av SUNET. Föregångaren till SUNET Inkubator hette SWAMI.

Vissa av de projekt som SWAMI har drivit har övergått i en förvaltningsfas – t ex ID-federationen SWAMID, certifikats-tjänsterna TCS/SCS samt eduroam i Sverige. Förvaltning och drift av dessa tjänster sker i nära samarbete med SUNET och driftsorganisationen NUNOC.

Läs mer på https://www.sunet.se/samarbeten/inkubator/

Prova wikin på https://portal.nordu.net/display/Inkubator

SWAMID wiki

SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten, forskningsinstitut och andra myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. Syftet med en identitetsfederation är att sänka kostnaden för hantering av digitala identiteter både inom och mellan organisationer inom utbildningsvärlden. SWAMID:s policy och teknik används för att etablera säkra associationer och transaktioner mellan identiteter och system, vilka kan kontrolleras av olika organisationer.

Läs mer på https://www.sunet.se/swamid/

Prova wikin på https://wiki.swamid.se/display/SWAMID/

Läs mer

Varför heter wiki wiki? Wiki är en typ av elektronisk uppslagsbok som kan redigeras av användarna. Wiki är ursprungligen ett hawaiianskt ord som betyder ”snabb”. https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki