Wikisar

SUNET är värd för eller medlem i ett antal olika projekt som redovisas i wiki-form. Wiki-modellen är lätt att hålla uppdaterad och är ett sätt att informera som snart sagt alla blivit vana vid, tack vare ur-wikin Wikipedia.

SUNETs tjänster och samarbeten

Denna wiki är avsedd att tillhandahålla information om alla SUNETs tjänster, och hur man installerar, kommer igång och använder dem, men även om samarbeten som SUNET är värd för. Ännu så länge är den bara i sin linda, men kommer att utvecklas till att beskriva alla SUNETs tjänster och samarbeten.

Wikin finns på wiki.sunet.se

Inkubator wiki

SUNET Inkubator är ett samarbetsprojekt kring IT i högre utbildning och forskning som drivs av SUNET. Föregångaren till SUNET Inkubator hette SWAMI.

Vissa av de projekt som SWAMI har drivit har övergått i en förvaltningsfas – t ex ID-federationen SWAMID, certifikats-tjänsterna TCS/SCS samt eduroam i Sverige. Förvaltning och drift av dessa tjänster sker i nära samarbete med SUNET och driftsorganisationen NUNOC.

Läs mer om Inkubator på https://www.sunet.se/samarbeten/inkubator/

Wikin är flyttad till SUNET Wiki på adressen https://wiki.sunet.se/display/Inkubator

SWAMID wiki

SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten, forskningsinstitut och andra myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. Syftet med en identitetsfederation är att sänka kostnaden för hantering av digitala identiteter både inom och mellan organisationer inom utbildningsvärlden. SWAMID:s policy och teknik används för att etablera säkra associationer och transaktioner mellan identiteter och system, vilka kan kontrolleras av olika organisationer.

Läs mer om SWAMID på https://www.sunet.se/swamid/

Wikin är flyttad till SUNET Wiki på adressen https://wiki.sunet.se/display/SWAMID

Läs mer

Varför heter wiki wiki? Wiki är en typ av elektronisk uppslagsbok som kan redigeras av användarna. Wiki är ursprungligen ett hawaiianskt ord som betyder ”snabb”. https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki