Kontakt

Kontakta SWAMID

SWAMID är en bastjänst som erbjuds av SUNET. Kontakter som avser SUNET eller frågor som inte direkt rör SWAMID hänvisas till SUNETs kontaktinformation.

Kontakter som gäller administrativ eller teknisk drift av SWAMID bör främst hanteras via epost till operations@swamid.se. Har en incident inträffat som påverkar SWAMID finns särskilda instruktioner om att anmäla och hantera en incident.

Användarstöd/support

Organisationer som är anslutna till SWAMID ansvarar själva för att tillhandahålla första nivåns användarstöd till sina egna slutanvändare via sin helpdesk eller liknande. Detsamma gäller för andra nivåns stöd, vilket innefattar teknikstöd och problemklassificering.

SWAMID:s driftgrupp SWAMID Operations ger tekniskt stöd först på tredje nivån, det vill säga bortom det som nivå ett och två kan erbjuda. SWAMID fungerar inte som support mot tjänstens slutanvändare, utan tar endast emot förfrågningar och synpunkter från medlemsorganisationens stödgrupp.

Har en incident inträffat som påverkar SWAMID finns särskilda instruktioner om att anmäla och hantera en incident.

Systemförvaltare SWAMID

Det dagliga arbetet i SWAMID leds av Pål Axelsson.

Pål Axelsson

Systemförvaltare SWAMID och produktägare ORCID
+46704080175

SWAMID Operations

SWAMID Operations

SWAMID Operations sköter det dagliga arbetet i federationen.

 • Björn Mattsson, Blekinge Tekniska Högskola
 • Valter Nordh, SUNET
 • Pål Axelsson, Uppsala universitet, systemförvaltare SWAMID
 • Hans Nordlöf, SUNET
 • Anders Nilsson, Umeå Universitet
 • Eskil Swahn, Lunds Universitet
 • Anders Lördal, Högskolan Gävle
 • Fredrik Domeij, Umeå Universitet
 • Paul Scott, Karlstads Universitet
 • Hans Berggren, Kungliga Tekniska Högskolan (ej på bild)
 • Roland Hedberg (ej på bild)
 • Johan Peterson, Linköpings universitet (ej på bild)
 • Johan Olofsson, Röda Korsets Högskola (ej på bild)

SWAMID Board of Trustees

SWAMID Board of Trustees är SWAMIDs styrgrupp.

 • Sverker Holmgren, Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
 • Joakim Nejdeby, Linköpings universitet
 • Ulrika Ringeborn, Ladokkonsortiet (LADOK)
 • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan
 • Per Zettervall, Verket för högskoleservice (VHS)
 • Mona Åkerman, Högskolan i Gävle
 • Leif Nixon, The Swedish GRID Initiative (SweGrid)

Föredragande är Valter Nordh, produktägare SWAMID, och Pål Axelsson, systemförvaltare SWAMID.

 

SWAMID


 

SWAMID

Anders "Herr Nilsson" Nilsson

Anders Lördal

Björn Mattson

Administrativ inom SWAMID Operations
0455-385163

Einar Lönn

swamid ops

Eskil Swahn

Policy inom SWAMID Operations
+46 46 222 1323

Hans Berggren

Hans Nordlöf

Systemarkitekt & projektledare
+46702137391

Johan Peterson

013-285730

Pål Axelsson

Systemförvaltare SWAMID och produktägare ORCID
+46704080175

Paul Scott

Administrativ inom SWAMID Operations.
0701-914283

Roland Hedberg

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707-884742
Summary in English

Contact SWAMID

Contacts concerning the administrative and technical operation of SWAMID should primarily be addressed via email to operations@swamid.se. End users should contact their local support in their own organsation or the support for service they have problems with.

If an security incident occurred that affect SWAMID please notify SWAMID on operations@swamid.se immediately. For urgent ongoing security incidents please also contact SUNET CERT. SWAMID will follow a predefined security protocol described in Swedish at the page ”Incidenthantering i SWAMID”.