Kontakt

Kontakta SWAMID

SWAMID är en bastjänst som erbjuds av SUNET. Kontakter som avser SUNET eller frågor som inte direkt rör SWAMID hänvisas till SUNETs kontaktinformation.

Kontakter som gäller administrativ eller teknisk drift av SWAMID bör främst hanteras via epost till operations@swamid.se. Har en incident inträffat som påverkar SWAMID finns särskilda instruktioner om att anmäla och hantera en incident.

Användarstöd/support

Organisationer som är anslutna till SWAMID ansvarar själva för att tillhandahålla första nivåns användarstöd till sina egna slutanvändare via sin helpdesk eller liknande. Detsamma gäller för andra nivåns stöd, vilket innefattar teknikstöd och problemklassificering.

SWAMID:s driftgrupp SWAMID Operations ger tekniskt stöd först på tredje nivån, det vill säga bortom det som nivå ett och två kan erbjuda. SWAMID fungerar inte som support mot tjänstens slutanvändare, utan tar endast emot förfrågningar och synpunkter från medlemsorganisationens stödgrupp.

Har en incident inträffat som påverkar SWAMID finns särskilda instruktioner om att anmäla och hantera en incident.

Produktägare SWAMID

Det dagliga arbetet i SWAMID leds av Pål Axelsson.

Pål Axelsson

Produktägare SWAMID & ORCID
0704 08 01 75

SWAMID Operations

SWAMID Operations

SWAMID Operations sköter det dagliga arbetet i federationen.

 • Anders Nilsson, Umeå Universitet
 • Björn Mattsson, Blekinge Tekniska Högskola
 • Einar Lönn, Sunet
 • Eskil Swahn, Lunds Universitet
 • Fredrik Domeij, Umeå Universitet
 • Johan Peterson, Linköpings universitet
 • Paul Scott, Karlstads Universitet
 • Pål Axelsson, Sunet (produktägare SWAMID)
 • Tommy Larsson, Umeå universitet

SWAMID Board of Trustees

SWAMID Board of Trustees är SWAMIDs styrgrupp.

 • Valter Nordh, Sunet (ordförande)
 • Fredrik Nilsson, Karolinska institutet
 • Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan
 • Jan Nordin, Högskolan i Gävle
 • Magnus Höglund, Högskolan Dalarna
 • Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (LADOK)
 • Per Zettervall, Universitets- och högskolerådet (UHR)
 • Sverker Holmgren, Nationell delegat i European e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG)

Föredragande är Pål Axelsson, produktägare SWAMID.

 

SWAMID


 

SWAMID Operations

Anders "Herr Nilsson" Nilsson

Teknik inom SWAMID Operations (eduroam)

Björn Mattson

Teknik inom SWAMID Operations (Shibboleth, eduroam & metadata)
0455-38 51 63

Einar Lönn

Eskil Swahn

Policy inom SWAMID Operations
046-222 13 23

Fredrik Domeij

Policy & teknik inom SWAMID Operations (Shibboleth & metadata)

Johan Peterson

Teknik inom SWAMID Operations (ADFS)
013-285730

Pål Axelsson

Produktägare SWAMID & ORCID
0704 08 01 75

Paul Scott

Teknik inom SWAMID Operations (Shibboleth & metadata)

Tommy Larsson

Teknik inom SWAMID Operations (ADFS)
Summary in English

Contact SWAMID

Contacts concerning the administrative and technical operation of SWAMID should primarily be addressed via email to operations@swamid.se. End users should contact their local support in their own organsation or the support for service they have problems with.

If an security incident occurred that affect SWAMID please notify SWAMID on operations@swamid.se immediately. For urgent ongoing security incidents please also contact SUNET CERT. SWAMID will follow a predefined security protocol described in Swedish at the page ”Incidenthantering i SWAMID”.

Grid
List