Internet för forskning och högre utbildning i Sverige

Sunet kopplar upp lärosäten och myndigheter lika snabbt och säkert i Karesuando som i Gamla Stan.
Om Sunets nät
För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!
Se filmen
– Sunet på 90 sekunder.
Sunet i siffror
115
sajter
används till stamnätet för SUNETs nya nätverk

Internet och historien om Sunet

1968 skapas QZ

Centralisering av datoranvändningen vid landets högskolor sker redan 1968 i och med etablering av Stockholms Datamaskincentral för högre utbildning och forskning eller Computer Centre (QZ).

1979 tas första initiativet till SUNET

Initiativet till Sunet togs hösten 1979 på Wijks kursgård på Lidingö. I vanlig ordning förväntade sig Styrelsen för teknisk utveckling (STU) att  ta emot många ansökningar om forskningsanslag inom IT- området. Det visade på bristande samarbete och att forskarna inte var medvetna om vad andra forskare gjorde. Lars Kahn på STU ville se en förändring och sammankallade forskarna till en kursgård för att diskutera frågan. Ursäkten från forskarna var att de inte kunde veta vad andra gjorde eftersom de inte hade ett gemensamt datanät att samarbeta över. Lars Kahn sade: OK, sök då pengar och bygg ett nät.

1980 ansöker forskare om pengar för ett gemensamt nät

Våren 1980 ansöker de tre forskarna Sven Tafvelin på Chalmers, Lars-Erik Thorelli på KTH och Björn Pehrson på Uppsala universitet om statliga pengar för att bygga ett svenskt högskolenät med ARPA-nätet i USA som förebild.

1980 och 1985 etableras ett första ”SUNET”

Ett första SUNET med ett annat protokoll än IP etableras i två omgångar.

1983 öppnas det första mailet i Sverige

1983 den 7 april kl 14.02 skickas det första mailet till Sverige och Björn Eriksen.

1985 börjar Hans Wallberg

Hans Wallberg blir projektledare 1985 för SUNET fas 2 – snart blir Hans ansvarig för SUNET i stort till och med 2013.

1986 kommer IP-protokollet

SUNET väljer IP-protokollet 1986.

1986 registreras den första adressen .se

Landskoden .se registreras år 1986 av Björn Eriksen. Den första adressen är enea.se

1988 skapas SUNET

Den svenska delen av internet, under namnet SUNET, skapas. Nätet bestod av VAX-datorer, PDP-11 och DEC10/DEC20 och kördes över X.25. Samordnad drift och utveckling fick KTH som senare blev KTHNOC. Det första fungerande SUNET byggdes genom att man placerade en DECnet-router i var och en av universitetsregionerna som ett stjärnnät (Ethernet LAN). Dessa routrar kopplades sedan samman av X.25 länkar i 9,6 kbit från Telia.

1989 skapas NORDUnet

De nordiska länderna skapar universitetsnätet NORDUnet 1988.

1991 skapas Swipnet

Swipnet (Swedish IP Networks) startas den 1 januari 1991. Först nu kan andra än universitet koppla upp sig mot Internet.

2002 uppgraderas nätet till 10 Gbit/s

SUNET övergår 2002 till 10 Gbit/s i ryggradsnätet och 2,5 Gbit/s till alla universitet och högskolor.

2006 startas SWAMID

Identitesfederationen SWAMID bildades 2006.

2013 tillträder Maria Häll

Maria Häll tar över föreståndarskapet för SUNET 2013. Maria jobbade tidigare på Regeringskansliet och Näringsdepartementet som kansliråd på enheten för it-politik.

2015 i maj startas bloggen Fiberfeber

Jörgen Städje fick uppdraget att förse alla intresserade med information om hur man bygger världens bästa fiberoptiska nät.

2016 startade SunetC

Nu fick alla Sveriges lärosäten anslutning till ett datornät som är det snabbaste forskningsnätet i världen. C står för etthundra och anger farten och kvaliteten i SUNETs nya nät.