Till innehållet

Styrning

Sunet är en del av Vetenskapsrådet och är sedan 1 december 2018 en avdelning på myndigheten – “Avdelningen för Sunet och anknutna tjänster“. Sunet styrs av en kommitté med följande medlemmar:

Sunets kommitté

 • Stefan Bengtsson, ordförande i kommittén, rektor vid Chalmers.
 • Maria Thuveson, vice ordförande, rådsdirektör Vetenskapsrådet.
 • Johan Sterte, ledamot, rektor vid Karlstads universitet.
 • Ylva Fältholm, ledamot, rektor vid Högskolan i Gävle.
 • Susanne Kristensson, ledamot, förvaltningschef Lunds universitet.
 • Henrick Gyllberg, ledamot, förvaltningschef Blekinge tekniska högskola.
 • Henrik Summanen, ledamot, Digisamsekretariatet.
 • Jacob Adamowicz, ledamot, Sveriges förenade studentkårer.
 • Joakim Byvik, ledamot, Sveriges förenade studentkårer.
 • Johan Johansson, ledamot, koordinator i Universitets- och högskolors IT-chefsforum (ITCF).
 • Björn Halleröd, ledamot, huvudsekreterare RFI Vetenskapsrådet.

Nomineringarna görs av Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF), Kungliga biblioteket (KB) samt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Kommittén är utsedd för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2021.

Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar den har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.

Sunets styrdokument

 • Vetenskapsrådets instruktion
  Myndighetens instruktion är en författning med regler om dess organisation, arbetssätt med mera som regeringen utfärdar.
 • Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2021
  Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.
 • Inriktning Sunet (pdf, 713 kB)
  Sunets kommittés inriktningsdokument för 2019-2022.

Årsplaner

Verksamhetsberättelser

Kommittéprotokoll

2021

2020

2019

2018

För äldre dokument, skicka ett mail till info@sunet.se så hjälper vi dig.