Medlemmar

Medlemmar i SWAMID

Endast de organisationer som vill låta sina användare ta del av tjänster som är kopplade till SWAMID behöver vara medlemmar i SWAMID. Tjänsteleverantörer som använder SWAMID använder istället nyttjandereglerna för metadata i SWAMID.
  • 58 organisationer är medlemmar i SWAMID
  • 20 medlemmar är godkända för båda tillitsprofilerna SWAMID AL1 och SWAMID AL2
  • 13 medlemmar är godkända för enbart tillitsprofilen SWAMID AL1
  • 5 medlemmar uppfyller säkerhetsprofilen REFEDS SIRTFI för sina identitetsutgivare (IdP) i SAML WebbSSO
  • 46 medlemmar använder teknologiprofilen SAML WebSSO
  • 53 medlemmar använder teknologiprofilen eduroam

Medlemsorganisationer

Organisation Medlemsstatus Tillits- och säkerhetsprofiler Teknologiprofiler
Blekinge tekniska högskola Medlem REFEDS SIRTFI SAML WebSSO och eduroam
Chalmers tekniska högskola Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
eduID (SUNET) Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO
Ersta Sköndal Högskola Medlem SAML WebSSO
Forskningsrådet Formas Medlem eduroam
Försvarshögskolan Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Göteborgs universitet Medlem SWAMID AL1, SWAMID AL2 och REFEDS SIRTFI SAML WebSSO och eduroam
Handelshögskolan i Stockholm Medlem SAML WebSSO och eduroam
Högskolan Dalarna Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Högskolan i Borås Medlem SAML WebSSO och eduroam
Högskolan i Gävle Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
Högskolan i Halmstad Medlem SAML WebSSO och eduroam
Högskolan i Jönköping Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Högskolan i Skövde Medlem SAML WebSSO och eduroam
Högskolan Kristianstad Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
Högskolan Väst Medlem SAML WebSSO och eduroam
Institutet för rymdfysik Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Institut Mittag-Leffler Medlem  eduroam
Karlstads universitet Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Karolinska institutet Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
KK-Stiftelsen Medlem eduroam
Konstfack Medlem SAML WebSSO och eduroam
Kungliga Musikhögskolan Medlem SAML WebSSO och eduroam
Kungliga Biblioteket Medlem SAML WebSSO och eduroam
Kungliga Konsthögskolan Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
Kungliga tekniska högskolan Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Kungliga Vetenskapsakademien Medlem SAML WebSSO
Linköpings universitet Medlem SWAMID AL1, SWAMID AL2 och REFEDS SIRTFI SAML WebSSO och eduroam
Linnéuniversitetet Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Luleå tekniska universitet Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
Lunds universitet Medlem SWAMID AL1, SWAMID AL2 och REFEDS SIRTFI SAML WebSSO och eduroam
Malmö universitet Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
Mittuniversitetet Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
Mälardalens högskola Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
Naturhistoriska riksmuséet Medlem SWAMID AL1 eduroam
NORDUnet Medlem SAML WebSSO och eduroam
Riksbankens jubiléumsfond Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 eduroam
Rymdstyrelsen Medlem eduroam
Röda Korsets Högskola Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
SICS Medlem SAML WebSSO och eduroam
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2
Sophiahemmet Högskola Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Medlem SWAMID AL1 eduroam
Steneby Konsthantverk och Design Medlem
Stockholms konstnärliga högskola, uniarts.se Medlem SAML WebSSO och eduroam
Stockholm International Peace Research Institute Medlem eduroam
Stockholms universitet Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Styrelsen för strategisk forskning (SSF) Medlem eduroam
Sveriges lantbruksuniversitet Medlem SWAMID AL1 SAML WebSSO och eduroam
Södertörns högskola Medlem SAML WebSSO och eduroam
Teologiska Högskolan, Stockholm Medlem SAML WebSSO och eduroam
Umeå universitet Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam
Universitets och högskolerådet Medlem SAML WebSSO och eduroam
Universitetskanslersämbetet Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 eduroam
Uppsala universitet Medlem SWAMID AL1, SWAMID AL2 och REFEDS SIRTFI SAML WebSSO och eduroam
Vetenskapsrådet Medlem SAML WebSSO och eduroam
VINNOVA Medlem eduroam
Örebro universitet Medlem SWAMID AL1 och SWAMID AL2 SAML WebSSO och eduroam

 

SWAMID


 

Pål Axelsson

Systemförvaltare SWAMID & produktägare ORCID
0704 08 01 75

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707 88 47 42