Medlemmar

Medlemmar i SWAMID

Endast de organisationer som vill låta sina användare ta del av tjänster som är kopplade till SWAMID behöver vara medlemmar i SWAMID. Tjänsteleverantörer som använder SWAMID använder istället nyttjandereglerna för metadata i SWAMID.
  • 57 organisationer är medlemmar i SWAMID
  • 22 medlemmar är godkända för båda tillitsprofilerna SWAMID AL1 och SWAMID AL2
  • 13 medlemmar är godkända för enbart tillitsprofilen SWAMID AL1
  • 3 medlemmar är godkända för båda inloggningsprofilerna SWAMID AL2-MFA och SWAMID AL2-MFA-HI
  • 0 medlemmar är godkända för enbart inloggningsprofilen SWAMID AL2-MFA
  • 7 medlemmar uppfyller incidenthanteringsprofilen REFEDS SIRTFI för sina identitetsutgivare (IdP)
  • 49 medlemmar använder teknologiprofilen SAML WebSSO
  • 55 medlemmar använder teknologiprofilen eduroam

Medlemsorganisationer

Organisation Tillitsprofiler Inloggningsprofiler Incidentprofiler Teknologiprofiler
Blekinge tekniska högskola REFEDS SIRTFI SAML WebSSO
eduroam
Chalmers tekniska högskola SWAMID AL1
SWAMID AL2
REFEDS SIRTFI SAML WebSSO
eduroam
Delegationen mot segregation SWAMID AL1
SWAMID AL2
eduroam
Enskilda Högskolan Stockholm SAML WebSSO
eduroam
Ersta Sköndal Bräcke Högskola SAML WebSSO
Forskningsrådet Formas eduroam
Försvarshögskolan SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Göteborgs universitet SWAMID AL1
SWAMID AL2
REFEDS SIRTFI SAML WebSSO
eduroam
Handelshögskolan i Stockholm SAML WebSSO
eduroam
Högskolan Dalarna SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i Borås SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i Gävle SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i Halmstad SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i Jönköping SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Högskolan i Skövde SAML WebSSO
eduroam
Högskolan Kristianstad SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Högskolan Väst SAML WebSSO
eduroam
Institutet för rymdfysik SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Institut Mittag-Leffler  eduroam
Karlstads universitet SWAMID AL1
SWAMID AL2
SWAMID AL2-MFA
SWAMID AL2-MFA-HI
REFEDS SIRTFI SAML WebSSO
eduroam
Karolinska institutet SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
KK-Stiftelsen eduroam
Konstfack SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Kungliga Musikhögskolan SAML WebSSO
eduroam
Kungliga Biblioteket SAML WebSSO
eduroam
Kungliga Konsthögskolan SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Kungliga tekniska högskolan SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Kungliga Vetenskapsakademien SAML WebSSO
eduroam
Linköpings universitet SWAMID AL1
SWAMID AL2
REFEDS SIRTFI SAML WebSSO
eduroam
Linnéuniversitetet SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Luleå tekniska universitet SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Lunds universitet SWAMID AL1
SWAMID AL2
SWAMID AL2-MFA
SWAMID AL2-MFA-HI
REFEDS SIRTFI SAML WebSSO
eduroam
Malmö universitet SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Mittuniversitetet SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Mälardalens högskola SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Naturhistoriska riksmuséet SWAMID AL1 eduroam
NORDUnet SAML WebSSO
eduroam
Riksbankens jubiléumsfond SWAMID AL1
SWAMID AL2
eduroam
RISE Research Institutes of Sweden SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Rymdstyrelsen eduroam
Röda Korsets Högskola SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Sophiahemmet Högskola SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Stockholms konstnärliga högskola SAML WebSSO
eduroam
Stockholm International Peace Research Institute eduroam
Stockholms universitet SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Styrelsen för strategisk forskning (SSF) eduroam
Sveriges lantbruksuniversitet SWAMID AL1 SAML WebSSO
eduroam
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
Södertörns högskola SAML WebSSO
eduroam
Umeå universitet SWAMID AL1 och
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam
Universitets och högskolerådet SAML WebSSO
eduroam
Universitets och högskolerådet – Antagning.se SAML WebSSO
Universitetskanslersämbetet SWAMID AL1
SWAMID AL2
eduroam
Uppsala universitet SWAMID AL1
SWAMID AL2
REFEDS SIRTFI SAML WebSSO
eduroam
Vetenskapsrådet SAML WebSSO
eduroam
Vetenskapsrådet – eduID SWAMID AL1
SWAMID AL2
SWAMID AL2-MFA
SWAMID AL2-MFA-HI
SAML WebSSO
Vetenskapsrådet – SUNET SAML WebSSO
eduroam
VINNOVA eduroam
Örebro universitet SWAMID AL1
SWAMID AL2
SAML WebSSO
eduroam

 

SWAMID


 

Pål Axelsson

Produktägare SWAMID & ORCID
0704 08 01 75

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707 88 47 42