Till innehållet

Tillgänglig, säker och skalbar e‑infrastruktur

Sunets unika datanät, identitetsinfrastruktur och säkra och stabila it-tjänster möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt. Sunet är en grundbult i Sveriges akademiska värld sedan 1984.