eduroam

eduroam

Säkert och gratis trådlöst internet för alla forskare, lärare, studenter och övriga anställda i högskolesverige.

eduroam är ett internationellt samarbete som gör det enkelt att använda trådlösa nät vid universitet och högskolor och i Sverige på vissa publika platser som flygplatser och järnvägsstationer. Genom samarbete med Skolfederation.se finns även möjlighet för grund- och gymnasieskolor att använda eduroam.

Vad behövs för att använda eduroam?

  • En dator med ett trådlöst nätverkskort.
  • Ett användarkonto från en ansluten organisation i eduroam.

Och sen då?

  • Konfigurera din dator för inloggning till eduroam. Det är din hemorganisations inställningar som ska användas oavsett var du använder eduroam.
  • Vänd dig till din lokala IT-support – alla länkar finns här.

eduroam i Sverige
eduroam finns främst på universitet och högskolor i Sverige men även på flera tågstationer och flygplatser i landet. Genom samarbete med Skolfederation.se börjar eduroam även finnas tillgängligt i grund- och gymnasieskolor runt om i Sverige.


eduroam i andra länder
Alla länder som är anslutna till eduroam har en webbplats med information om eduroam respektive land. På eduroam.org finns en internationell eduroamkarta samt länkar till alla nationella eduroamsajter. På de nationella eduroamsajterna finns i sin tur mer detaljerad information om var eduroam är tillgängligt i de olika länderna.

Användarstöd
Användare som behöver hjälp med tjänsten ska alltid kontakta IT-supporten vid det universitet eller den högskola där vederbörande arbetar eller studerar. Motsvarande gäller för de grund- och gymnasieskolor som är anslutna till eduroam. Det finns inget centralt användarstöd för eduroam.

Mer teknisk och djupare information om eduroam i Sverige

För frågor som rör eduroamsystemet som helhet i Sverige, se information om Sunettjänsten eduroam.