Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna, dvs. din e-postadress, samlas in och används för att leverera våra nyhetsbrev till dig som prenumerant. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Din e-postadress sparas hos Vetenskapsrådet så länge du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder hos Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av myndighetens allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Före ett utlämnande görs alltid en sekretessprövning.