Till innehållet

European Union Digital Identity Wallets (EUDIW)

EUs digitala identitetsplånbok European Union Digital Identity Wallets (EUDIW), har som mål att dela olika bevisinformation på ett enkelt, säkert och integritetsskyddande sätt. Både i relation till fysiska och juridiska personer inom EU.

Om projektet
EUDIW är ett resultat på vidareutvecklingen av EUs eIDAS förordning gällande digital identitet och säkra digitala tjänster inom EU.

Under december 2022 godkände EU kommissionen fyra internationella konsortiers ansökningar till de utlysningar EU gjort gällande storskaliga pilotprojekt (Large Scale Pilots). Pilotprojekten hjälper till att utveckla och testa den kommande digitala EU plånboken i olika delar av samhället. Sunet är med i två av dessa för att bidra med interoperabilitet, utveckling och testning av den kommande digitala plånboken:

  • Digital Credentials for EU (DC4EU), som fokuserar på att göra storskaliga piloter inom socialförsäkrings- och utbildningssektorn. Sunet är engagerade i denna pilot för att bland annat bidra med (1) kunskap och vägledning i teknisk koordinering, (2) interoperabiliteten mellan de olika piloterna och det arbete som utförs i relation till den digitala plånboken och (3) perspektiv om teknisk implementation av betyg och yrkesmässiga referenser.
    Läs mer om arbetet på DC4EUs officiella webbplats
    .
  • EU Digital Identity Wallet Consortium (EWC), som testar den digitala plånboken utifrån ett mobilitetperspektiv för EU-medborgare, när de reser inom EU. Sunet bidrar med att hjälpa till med bland annat standardisering och interoperabilitet av den digitala plånboken – och dess processer mellan de olika piloterna.
    Läs mer om arbetet på EWCs officiella webbplats

Utöver arbetena i pilotprojekten deltar Sunet också i konsortiet Verifiable Credentials and Trusted Organisations Registries (VECTOR). VECTOR driver ett projekt med medel från EU för att testa EUDIW. Här bidrar Sunet med att testa och säkerställa kompatibilitet mellan de olika piloterna – men också bidra med kunskap runt utbildningsperspektivet som både DC4EU och VECTOR har.
Läs mer om arbetet på Europeiska kommissionens webbplats

Under början av 2023 fokuserade arbetet inom pilotprojekten på att få lagar och projektstrukturer på plats. Under resterande del av året på design och utveckling av de komponenter som behövs för att realisera ett plånbokssystem som fungerar enkelt och säkert. Därefter gjordes även stora arbeten med att undersöka hur socialförsäkring och utbildning hanterar bevis i dagsläget och hur plånboken kan hjälpa till inom existerande processer.

Under 2024 och början på 2025 är målet att etablera de processer som behövs och börja testa de komponenter som är utvecklade inom pilotprojekten.

Projektets period
Projektet startade i april 2023 och pågår i 24 månader.

Samarbetspartners
Vetenskapsrådet/Sunet, Europeiska Kommissionen, DC4EU, EWC och VECTOR partners med flera.

Kontakt
Vid frågor om EUDIW, vänligen kontakta projektledare Stefan Liström på steli@sunet.se.

Länkar
Läs mer om europeisk digital identitet på Europeiska kommissionens webbplats