Till innehållet

North Pole Fiber

Inom projektet North Pole Fiber (22-EU-DIG-NPF) görs det förberedande arbetet för “Polar Connect” – ett globalt projekt som etablerar nya fiberkablar mellan Europa, Asien och Amerika.

Om projektet

North Pole Fiber syftar till att säkra digital datakommunikation mellan Europa och Östasien. Detta genom en fiberoptisk anslutning från norra Europa till Japan och Sydkorea, via den Arktiska oceanen. Arbetet är en viktig insats för att etablera fler fibervägar i norra Sverige, från Kiruna och norska gränsen, för att sedan ta sig vidare till norska kusten – där Polar Connect kabeln ska landa.

I det här arbetet utforskar vi även möjligheten till att utrusta ett kabelpar med sensorer, för att på så vis också få ett instrument för arktisk forskning och miljöövervakning. Det ger oss möjligheter till kontinuerliga och långsiktiga mätningar av viktiga miljöparametrar i ett av de minst undersökta områdena på jorden – djuphavet under istäcket i Arktis.

På North Pole Fibers officiella webbplats kan du följa arbetet närmare och hitta information, nyheter och aktiviteter.

Det globala projektet Polar Connect kommer senare att länka samman Europa med Asien och Amerika och ge oss en förstklassig dataförbindelse genom kortast möjliga väg mellan våra kontinenter. Samtidigt undviker vi de problem som orsakar störningar längs den traditionella rutten via Suezkanalen, Röda Havet och Malacka Sundet.

Projektets period
Projektet North Pole Fiber startade den 1 januari 2024 och pågår till och med den 31 december 2026 (36 månader).

Samarbetspartners
Vetenskapsrådet/Sunet samarbetar i projektet North Pole Fiber tillsammans med Polarforskningssekretariatet och NORDUnet. Arbetet finansieras delvis av medel från EU.

 

Kontakt
Vid frågor om North Pole Fiber-projektet, vänligen mejla polarconnect@sunet.se.

Länkar
North Pole Fibers officiella webbplats.
Läs mer om det globala projektet Polar Connect på NORDUnets webbplats.

The North Pole Fiber Project is co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or HaDEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

[22-EU-DIG-NPF].