Till innehållet

SNC Network Controller

SNC Network Controller (SNC) är en nätverkskontroller baserad på öppen källkod för hantering av core-routrar och programmerbara nätverkstjänster.

Om projektet
Syftet med projektet är att implementera nätverksautomation för Sunet CD och i NORDUnet. Nätverkstjänsterna är utvecklade i programspråket Python och omfattar funktioner som till exempel BGP-konfiguration, användaradministration, routefilter och mer.

  • Arbetet är baserat på det befintliga öppna källkods-projektet Clixon
  • YANG-modellering och NETCONF-konfigurationsprotokoll
  • Programmerbara nätverkstjänster, med ett Python API
  • Flera enheter, med olika YANG-scheman
  • Distribuerade transaktioner över grupper av enheter
  • Skalning upp till 100 enheter
  • Interaktivt CLI

Projektets period
SNC startades december 2022 och pågår löpande.

Samarbetspartners
Vetenskapsrådet/Sunet och NORDUnet. Projektet letar aktivt efter fler samarbetspartners.

Kontakt
Personer som leder/ansvarar för projektet och kan svara på frågor.
Vid frågor om SNC, vänligen kontakta projektledare Kristofer Hallin på kristofer@sunet.se.

Länkar
Hitta källkod och dokumentation på Githubs webbplats.