Till innehållet

eduID

eduID är en digital identitet för organisationer inom utbildning och forskning. Med eduID kan studenter och anställda vid anslutna lärosäten snabbt skaffa ett lokalt IT-konto och därigenom komma åt sina lokala IT-resurser. En eduID-identitet kan användas före, under och efter studietiden.

Så fungerar tjänsten

Skapa en eduID-identitet via eduid.se och anpassa den till den säkerhetsnivå som krävs av tjänsten där identiteten ska användas. Det finns flera nivåer och kombinationer för olika behov, från låg säkerhetsnivå där bekräftelse av e-postadress räcker, till mycket hög säkerhetsnivå via e-legitimation med genomförd legitimationskontroll.

Använd eduID för att:

  • få tillgång till anslutna lärosätens lokala it-konton och därigenom till lokala IT-resurser
  • återställa lösenord för anslutna lärosätens lokala it-konton
  • använda multifaktorinloggning i de system som kräver hög inloggningssäkerhet
  • ansöka och bekräfta kurser och program hos antagning.se
  • hantera och logga in mot Digitala nationella prov hos Skolverket

Dessutom kan systemägare använda eduID som gästinloggning, vilket eliminerar behovet av lokala konton.

Syftet med eduID är att erbjuda framförallt lärosäten gemensamma rutiner för identitetshantering. Med eduID behöver organisationen inte investera i lokal hantering för e-konton. Tjänsten garanterar säker mobilanpassad inloggning och skapar väl identifierade och autenticerade användare.

eduID bygger på öppen källkod. Källkoden finns här

Vad krävs för att få tillgång till tjänsten?

eduID riktar sig framförallt till organisationer som är kopplade till utbildning och forskning och ingår i anslutningsavgiften till Sunet. Alla tjänster som är anslutna till SWAMID kan använda eduID direkt.

Inom ramen för Digitala nationella prov erbjuds även eduID till skolhuvudmän. Det krävs inte att man är ansluten till Sunet för att kunna använda eduID i detta fall.

Användarstöd

eduID-supporten nås via support@eduid.se. Ange den e-postadress som du använder när du loggar in på eduID när du kontaktar supporten. Vid fel, skicka gärna med skärmdumpar med felmeddelanden för att underlätta felsökning.

Vad kostar det?

eduID ingår i avgiften till Sunet och kostar inget extra för studenter och anställda vid lärosäten som är anslutna till Sunet.

Vill du veta mer?

Har du behov av digital identitet och vill veta om och hur eduID kan användas och anpassas till din organisation, kontakta gärna tjänsteansvarig.

Har du frågor kring att använda eduID till Digitala nationella prov ska du kontakta Skolverket.

Information om behandling av personuppgifter i eduID.