Till innehållet

eduroam

eduroam är en teknisk lösning som gör det enkelt och säkert att använda trådlösa nät. Genom ett internationellt samarbete förmedlar eduroam inloggningsinformation om användare till det lärosäte eller den organisation som står för det trådlösa nätverket. Snabbt och smidigt.

Så fungerar tjänsten

För att använda eduroam behövs dels en enhet (laptop/mobil/läsplatta) med WiFi-anslutning, dels en identitet (ett användarkonto eller ett klientcertifikat) från en organisation som är ansluten till eduroam. Använd hemorganisationens inställningar när du konfigurerar din dator för inloggning till eduroam, oavsett var du själv befinner dig.

eduroam är en förkortning av EDUcation ROAMing. Tekniken fungerar även på trådad teknik men används främst i trådlösa WiFi-nät.

Varje land som är anslutet till eduroam har sin egen webbplats med detaljerad information om var eduroam är tillgängligt. På eduroam.org finns en internationell eduroamkarta och länkar till alla nationella eduroamsajter.

Detta krävs för att få tillgång till tjänsten

Om organisationen vill bli identitetsutfärdare:

För att kunna ge era egna användare tillgång till eduroam och bli en så kallad identitetsutfärdare måste din organisation antingen vara ansluten till Sunet och medlem i identitetsfederationen SWAMID (gäller lärosäten och andra offentliga organisationer med anknytning till forskning och högre utbildning) eller vara medlem i Skolfederation.se (gäller grund- och gymnasieskolor), och där tecknat tilläggsavtal om detta.

Fördelen med att vara identitetsutfärdare är att din organisations inloggningsservrar blir tillgängliga för alla  med hemorganisationer som är medlemmar i SWAMID eller i Skolfederation.se.

Om organisationen vill ge besökare tillgång till eduroam:

För att kunna ge besökare tillgång till eduroam behöver din organisation inget medlemskap i SWAMID eller Skolfederation.se. Om besökaren har en identitet (ett användarkonto eller ett klientcertifikat) i eduroam genom sin hemorganisation kan hen logga in ändå. Detta är gratis.

Några tekniska specifikationer måste uppfyllas. Du hittar denna information på GÉANT:s tekniskt inriktade wiki-space för eduroam. Kontakta också SWAMID Operations om din organisation vill ansluta sig till eduroam-federationen.

Användarstöd

Det finns inget centralt användarstöd för eduroam. Organisationer som beställer eduroam ansvarar själva för att  ge sina egna användare stöd.  Däremot bistår eduroam med stöd på organisationsnivå.

Här finns eduroam i Sverige

Informationen på kartan är hämtad från meta.eduroam.se. För att kartan ska vara korrekt är det viktigt att du som ansvarar för driften av trådlösa nätverk som tillhandahåller eduroam håller information i tjänsten uppdaterad. Kontakta  SWAMID Operations för att administrera informationen i meta.eduroam.se. Minst en person vid varje organisation måste kunna logga in där

Vill du veta mer?

Läs mer på eduroams internationella webbplats.

Det finns ett tekniskt inriktat wiki-space för eduroam på GÉANTs wiki.

Har du frågor, kontakta Anders Nilsson.