Till innehållet

Sunets nät [Sunet C]

Via Sunets nät, SunetC, får svenska lärosäten och andra offentliga organisationer som sysslar med forskning eller högre utbildning tillgång till internet och de globala forskningsnäten. Lika stabilt, snabbt och säkert i Abisko som i Gamla Stan.

Så fungerar Sunets nät

Sunets nät, SunetC, erbjuder vanlig routad nätaccess. Det går också att få en dedikerad förbindelse direkt mellan två punkter, via en icke-routad förbindelse. Dessutom kan vi koppla ihop två datornät så att de fungerar som ett gemensamt, till exempel vid samarbeten mellan lärosäten. Liknande dedikerade förbindelser med forskningsnät i andra länder går ofta att ordna i samarbete med andra forskningsnät.

Sunets nät består av hyrd optisk fiber i en struktur med tre fysiska vägar genom Sverige. På så vis uppnår vi så hög tillgänglighet som möjligt. Fibervägarna, tillsammans med den utrustning Sunet valt, skapar ett nästan hundraprocentigt skydd mot driftstörningar. Dessutom har all utrustning en säkrad elförsörjning, så att ett elavbrott inte ska betyda stopp i datatransporten.

För att få diversitet och redundans är de flesta organisationer anslutna med dubbla förbindelser.

Detta krävs för att få tillgång till Sunets nät

Ett grundläggande krav för att få ta del av Sunets nät är att verksamheten är relaterad till forskning eller högre utbildning. Sveriges universitet och högskolor är anslutna till nätet genom vårt regleringsbrev. Övriga lärosäten och andra offentliga organisationer med koppling till forskning eller högre utbildning kan teckna avtal med Sunet för att ansluta sig.

Kontakta Börje Josefsson för mer information.