Till innehållet

Lärplattform [Canvas]

Med Sunet LMS skapar du en virtuell kursmiljö, där lärare, studenter och administratörer kan kommunicera, ge feedback, presentera, samarbeta och administrera.

Så fungerar tjänsten

Sunets Lärplattform är en användarvänlig molntjänst där uppdateringar och uppgraderingar sker automatiskt, utan någon nertid. Det är enkelt att anpassa lärplattformen efter lärosätets behov och koppla på funktionalitet som till exempel tredjepartstjänster/appar.

Alla lärosäten och andra organisationer som beställer tjänsten får en egen installation av lärplattformen, stöd samt support och utbildning i systemet.

Sunets Lärplattform är baserad på öppen källkod och företaget Instructures tjänst Canvas. Fler än 3 000 universitet, skolor och organisationer runt om i världen använder Canvas.

Det här krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla organisationer som är anslutna till Sunet kan beställa denna tjänst.

Användarstöd

Instructure hjälper lärosätet med utrullningen och implementationen av plattformen samt utbildning och support. Sunet har ett aktivt nätverk (SALSA) där de lärosäten som använder vår tjänst, samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi driver frågor gentemot leverantören, anordnar regelbundna webinar samt möten, med mera.

Vad kostar det?

Kostnaden baseras på antal helårsstudenter hos lärosätet.

Vill du veta mer?

Kontakta Minette Henriksson för mer information.