Till innehållet

Play [Kaltura]

Med Sunets molnbaserade tjänst Play kan du lagra och dela med dig av ljud och bild och på så vis skapa och underhålla ett mediebibliotek. Tjänsten har en rad användbara tilläggsfunktioner.

Så fungerar tjänsten

Sunets tjänst Play är integrerad med LMS-plattformar (till exempel Canvas, Moodle etc) och fungerar även tillsammans med andra system tack vare ett omfattande API. Tjänsten bygger på företaget Kalturas plattform. Organisationer som ansluter sig till tjänsten får installera en egen adress (till exempel play.lärosäte.se). På denna kan de aktivera de tilläggsfunktioner som finns i Kaltura.

  • Integration med SharePoint
  • Koppling till LMS-plattformar
  • BLTI-integration
  • Kaltura API
  • Integration med live-streamingtjänster

Det finns extra funktioner att beställa, till exempel versioner av Kalturas mobila app med anpassat utseende enligt egen grafisk profil .

Kunder som är anslutna till tjänsten kan logga in på play.lärosäte.se via SWAMID. SWAMID-inloggningen ger alla som är anställda vid organisationen automatiskt tillgång till ett personligt utrymme på play.lärosäte.se. Där kan de hantera sitt mediainnehåll.

Alla rättigheter till data som lagras i tjänsten ägs av den organisation som beställer Play.

Detta krävs för att få tillgång till tjänsten

Organisationer som är anslutna till Sunet och medlemmar i identitetsfederationen SWAMID kan beställa Play från Sunet, förutsatt att de dessutom är anslutna till SWAMID SAML/WebSSO för inloggning till federerade webb-applikationer.

Användarstöd

Sunet har inget centralt användarstöd för Play. Organisationer som beställer tjänsten är själva ansvariga att erbjuda sina egna användare hjälp.

Vad kostar det?

Avgiften för att använda Play består av tre delar:

  • Infrastruktur och supportavgift baserat på antalet helårsstudenter. Priset varierar beroende lärosätets storlek (antalet HST). Kontakta media@sunet.se eller se avtalet för detaljer.
  • Grundavgift för tjänsten baserat på antalet helårsstudenter. ca* 2,1 kr per HST per månad.
  • Lagring. ca* 61 öre/GB/månad.

(*) Samtliga dessa priser justeras vid varje faktureringstillfälle mot aktuell €-kurs. Ovanstående priser är baserade på 1€=10SEK.

För prisuppgifter, kontakta media@sunet.se

Vill du veta mer?

Mer detaljerad information om tjänsten finns på sidan för Play på Sunets wiki.

Läs mer om tjänsten på Kalturas webbplats. Kontakta media@sunet.se för mer information.